Emotieregulatie – hoe kun je als school een ondersteunende rol bieden?

Emotieregulatie, stemmingswisselingen en depressie bij kinderen is een groeiend probleem dat niet alleen het welzijn van de kinderen beïnvloedt, maar ook hun academische prestaties en sociale relaties. Scholen spelen een cruciale rol in het herkennen en aanpakken van deze problemen. In deze blog bespreken we drie manieren waarop scholen een positieve invloed kunnen hebben op het emotionele welzijn van kinderen. Waarbij we niet alleen aandacht besteden aan sociaal-emotionele ondersteuning, maar ook aan het creëren van een positieve leeromgeving. 

Bevorderen van sociale verbondenheid

Een sterk sociaal netwerk en positieve relaties met leeftijdsgenoten zijn belangrijk voor het emotionele welzijn van kinderen. Scholen kunnen sociale verbondenheid bevorderen door een positief schoolklimaat te creëren waarin respect, empathie en samenwerking worden aangemoedigd. Scholen kunnen sociale verbondenheid bevorderen door in het curriculum extra aandacht te besteden aan groepsactiviteiten en projecten die samenwerking en vriendschapsvorming stimuleren. Tijdens deze groepsactiviteiten moet daarnaast extra aandacht besteed worden aan het voeren van open communicatie tussen leerlingen, leraren en ouders. Dit kunnen scholen doen door actief workshops aan te bieden over sociale vaardigheden. 

Mentale gezondheidsondersteuning

Scholen moeten proactief zijn in het identificeren en ondersteunen van kinderen die tekenen van depressie vertonen. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van mentale gezondheidsondersteuning en het creëren van een veilige omgeving waar kinderen zich comfortabel voelen om hun gevoelens te uiten.


Als school is het dan ook belangrijk om leerkrachten te trainen in het vroegtijdig herkennen van depressie bij kinderen. Daarnaast moeten er mogelijkheden zijn om de kinderen snel door te sturen naar professionele hulp, zoals een schoolpsycholoog, het CJG of gespecialiseerde professionals. De school heeft hierbij een belangrijke functie om dit netwerk goed in kaart te brengen en korte lijntjes te onderhouden met de verschillende partijen. Zo kan er snel en hopelijk preventief gewerkt worden. 

Een prettige leeromgeving

Leerlingen besteden een groot gedeelte van hun dag op school. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de school om een veilige en prettige leeromgeving te bieden. Zowel in het klaslokaal als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een groen schoolplein. Een groen schoolplein is een natuurlijke en duurzame omgeving die kinderen de kans biedt om te ontspannen, te spelen en te leren. Uit onderzoek is gebleken dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op de mentale gezondheid van kinderen. Ze bieden een rustige en natuurlijke omgeving waar kinderen hun stress en negatieve emoties kunnen verminderen. Groene schoolpleinen bevorderen fysieke activiteit, waardoor stress vermindert en de stemming verbetert. Daarnaast biedt een groen schoolplein een rustige, natuurlijke omgeving waar kinderen hun emoties kunnen reguleren. Een groen schoolplein is alleen effectief als er regelmatig groenbeheer wordt gepleegd.
© 2024: Green Deals | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress