Kennismaking met ISO 14001 certificering

De interesse van steeds meer bedrijven in de zogenaamde ISO 14001 certificering is door de jaren heen aanzienlijk toegenomen. De ISO 14001 is dan ook de op internationaal vlak geaccepteerde standaard welke beschikt over eisen voor het opzetten van een zogenaamd milieumanagementsysteem. Het is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie welke verantwoordelijk was voor het opzetten van de standaard. Het milieumanagementsysteem wordt in de praktijk ingezet om een milieubeleid te ontwikkelen welke aansluit op het karakter van een bepaalde organisatie. Bovendien heeft ze eveneens als doel om de uiteindelijke uitvoering ervan te kunnen borgen.

ISO standaardenWat is ISO 14001 certificering precies?

Door het inzetten van een milieuzorgsysteem welke is gebaseerd op de ISO 14001-norm is het mogelijk om de milieurisico’s van de bedrijfsvoering te beheersen. Bovendien is het in de praktijk vaak ook zo dat er in wordt geslaagd om de milieurisico’s structureel te verminderen. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is het echter niet correct dat ISO 14001 certificering wettelijk is verplicht. Dit gezegd zijnde kan er wel worden vastgesteld dat steeds meer gemeenten er naar vragen op het ogenblik dat er een milieuvergunning moet worden toegekend. Vanuit dit opzicht is het dan ook wel degelijk erg belangrijk om met het bestaan van ISO 14001 certificering rekening te houden. Dat is echter nog niet alles. Ook grote bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor om ISO 14001-certificatie als eis voorop te stellen bij het uitschrijven van aanbestedingen. Het mag dan ook duidelijk zijn, de mogelijkheden op vlak van ISO 14001 certificering even van naderbij bekijken kan in de praktijk absoluut de moeite meer dan waard zijn.

De verschillende versies van ISO 14001 certificering

Er kan worden vastgesteld dat er door de jaren heen tal van verschillende zogenaamde revisies zijn geweest voor wat de ISO 14001 certificering betreft. De lancering van de eerste versie van ISO 14001 certificering vond plaats in het jaar 1996. Sindsdien is er sprake geweest van twee revisies. Het gaat hierbij om de onderstaande revisies:

  • Een revisie in het jaar 2004;
  • Een revisie in het jaar 2015;

De eerste revisie van de ISO 14001 certificering die plaatsvond in het jaar 2004 had als doel om een belangrijke afweging te realiseren voor de aanpassing van compatibiliteit met de zogenaamde ISO 9001:2000. De tweede revisie welke plaats heeft gevonden in het jaar 2015 had op haar beurt betrekking tot de aanpassing aan de structuur Annex SL.

Op welke gebieden richten de ISO standaarden zich?

Voor heel wat partijen die interesse tonen in ISO 14001 certificering is het in de basis niet meteen duidelijk op welke gebieden deze standaarden zich nu precies richten. Het gaat hierbij in de praktijk niet alleen om milieumanagementsystemen, maar ook om bijvoorbeeld milieu auditing, milieu prestatie evaluatie en milieu etikettering. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de ISO standaarden welke werden ontwikkeld binnen de zogenaamde ISO 14000 zich richten op levenscyclus beoordeling en milieuaspecten in product standaarden. De verschillende gebieden waar de ISO standaarden zich binnen de ISO 14000 op richten zorgen er in ieder geval voor dat certificering omwille van heel veel verschillende redenen als meer dan de moeite waard kan worden bestempeld.

Een ISO certificering organiseert u samen met Normec Certification.
© 2024: Green Deals | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress